Kort om vår hembygdsförening

22,5 cm kanon från 1850-talet

Åkers hembygdsförening bildades 1986. Det har dock funnits en tidigare hembygdsförening i Åker - Åkers och Länna hembygdsförening. Den startades redan i slutet av 1920-talet men kom under 1950-talet att föra en alltmer tynande tillvaro och lades ned 1978 utan att haft någon verkssamhet de sista 20 åren. 

Det var önskemålet att få bygga upp ett museum som blev starten på nuvarande hembygdsförening. För att dåvarande AB Åkers Styckebruk skulle ställa en lokal till förfogande, mot en symbolisk hyra, ansåg bruksledningen att det behövdes en hembygdsförening i bakgrunden för att garantera långsiktigheten.

Idag kretsar mycket av vår verksamhet kring vårt museum men vi svarar även för två vandringsleder och utkikstornet på Stenhuggarmon. Sedan 2011 har vi även fått ansvar att underhålla och visa upp Åkers Styckebruks gamla arkiv med handlingar och ritningar från 1600-talet och till våra dagar. Mer om museet, arkivet och vandringslederna hittar du under respektive flik.

Under ett år genomför vi 8-10 olika arrangemang. Årligen återkommande är Valborgsfirande, midsommarfesten och glöggafton.

Föreningen ger sedan 2006 ut en medlemsskrift -  "Bruksanvisningen" - med tre nummer per år. Här finns att läsa om såväl historiska berättelser som aktuella händelser. 

Under 2011 firade vi 25 år och gav då ut en bok om vår egen historia "Från magasin till museum - 25 år med Åkers hembygdsföening". Boken finns att köpa på museet och kostar 50 kronor.