Bruksmuseet 2024.

Öppnar i juni, dag ej fastställd ännu.

Juli: öppet onsdag - söndag

Augusti: öppet lördag - söndag

Öppettider: kl. 12-15

 

Gratis inträde!

 

Grupper kan boka guidning på andra tider till en kostnad av 50 kr per person dock lägst 250 kronor.

Kontaktpersoner:

Nils Danielsson, 073-745 15 52, nilscdson AT gmail.com

Pehr Bengtsson, 070-589 53 04, ps.bengtsson AT telia.com

 

 

 

 

Kanon modell 1863 gjuten vid Åkers Styckebruk.  Kanonen har räfflat eldrör, en teknisk lösning som uppfanns vid bruket i Åker.

På delar av museets 500 m2 berättar vi om ett av Sveriges äldsta företag, grundat 1580 - Åkers Jern Bruk. Stycke är det gamla ordet för kanon och bruket tillverkade fram till mitten av 1860-talet i huvudsak gjutna järnkanoner. Jordbrukdredaksp, järnspisar, fönsterbågar, gravvårdar, avloppsrör och valsar kom senare att dominera tillverkningen.

Museet berättar också om den bygd som försörjde bruket med arbetskraft och råvaror såsom malm, träkol och kalk. Bilder och föremål visar hur transporterna gick till och hur kraft överfördes till gruvorna för att bland annat pumpa bort vatten.

Byggnaden ägs av Mälarum Fastigheter. Hembygdsföreningen får hyra hela huset för en symbolsk summa.

Före 1919 fraktades malm och kol till brukets masugnar under vintermånadrna när mark, mossar och sjöar var frusna och slädar kunde användas. 1919-1944 skedde transporten från gruvorna Skottvång, Älgsjöbacken och Bredsjönäs på smalspårig järnväg. Träkolen forstsattedock att vintertid fraktas med slädar till bruket.

Innan tillkomsten av Norra Södermanlands Järnväg 1895 skeppades de färdiga produkterna på Mälaren till Stockholm. Hur detta gick till och var utskepningsplatserna kan du studera på museet.

Åkers Styckebruk är inte det enda bruket i socknen. Det finns ett som är ännu äldre - Åkers Krutbruk. Krutbruket grundades 1552 av Anders Krutmakare på uppdrag av Kung Gustav Eriksson Vasa och produkten då var svartkrut till svenska armén. Senare kom produktionen även att omfatta andra typer av moderna krut för t.ex. artilleriammunition och robotladdningar. Här har även producerats sådant som gasmasker, läkemedel, vapenfett och kropps- och fordonsskydd.

Krutbruket kom under slutet av 1800-talet att övertas av Kungl Arméförvaltningen. Dess produktion har alltid varit omgärdad med hög sekretess.

I mitten av 1990-talet blev företaget privatägt och senare uppköpt av tyska ingeniörbyrån IDB . Namnet blev nu Åkers Krutbruk Protection AB. Inriktningen var att utveckla och producera skydd för människor och fordon mot bland annat finkalibrig ammunition, minor, granatbeskjutning och splitter. Det tyska företaget har idag sålt av företaget som nu åter är helsvenskt. Verksamheten är idag inriktat mot att äga och förvalta fastigheter och mark i Åkers och företaget heter Åkers Krutbruket Fastigheter AB.

Sedan maj 2023 finns en helt ny utställning om Åkers Krutbruk som är producerad med stort stöd av Sörmalnds museum.

 
Tillgänglighet för rörelsehindrade:
Museet har tre våningsplan. Entrevåning är tillgänglig med rullstol.
Genom separat ingång utifrån är suterrängvåningen tillgänglig för rullstolsburen, dock finns där vissa höga trösklar. Övre planet nås bara med trappa.

Toalett (TC) finns utanför museet. Ej anpassad för rörelsehindrade.

För fler bilder klicka här.