Kända Åkersbor berättar

Hans Zetterberg har för Hembygdsföreningens räkning genomfört samtal med 14 kända Åkersbor.

De berättade om sitt liv, episoder i privatlivet, föreningslivet och arbetslivet samt en hel del kända eller okända händelser.

Ett bildspel startar automatiskt. Du kan stanna (pausa) bildspelet och köra en bild i taget med pilarna.

 • IMG_3748.JPG
 • IMG_3749.JPG
 • IMG_3750.JPG
 • IMG_3751.JPG
 • IMG_3752.JPG
 • IMG_3753.JPG
 • IMG_3754.JPG
 • IMG_3755.JPG
 • IMG_3759.JPG
 • Kungen vid prisskåp.jpeg
 • Levin1hz.jpeg
 • Lindblad1hz.jpeg
 • Masken i Hagalund.jpeg
 • Pliggen med lagbilder.jpeg